Posts by yarongo

חברה! יש לנו אתר חדש וסינגל חדש 0

חברה! יש לנו אתר חדש וסינגל חדש

Posted by on יונ 5, 2013 in בלוג

חברים!!!! זהו זה!!! יש אתר חדש – תהנו ,תשוטטו, תאמינו יום יבוא עוד נהיה מבטיח לך – לחבק אותך אבוא… זהו זה… סינגל ראשון מהאלבום החדש שבדרך ביום א'  בוואלה ומיד אח"כ בכל העולם. בעצם כבר שהוא בוואלה הוא בכל העולם, טוב לא משנה. ההתרגשות היסטרית. נדבר. אני חייב...

Learn More